Situații de urgență

Șef serviciu Situații Urgență Pompieri voluntari, Panaci

ING. Liviu-Cristinel St. UNGUREANU

REFERENT URBANISM

 

 

Studii: U.S.A.M.V. București

Specializare: Inginerie economică

Mobil: 0731315596

 

Adresa: Strada Morii, Nr. 195, Satul Panaci, Comuna Panaci

 

Data nasterii: 15/09/1972

Stare Civila: Necăsătorit

 

 

Anunturi si documente utile

COMUNA PANACI, cu sediul în comuna Panaci, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’Reabilitare infrastructură rutieră afectată de fenomene meteorologice în comuna Panaci, judeţul Suceava” propus a fi amplasat în comuna Panaci, satele Panaci, Glodu şi Catrinari, judeţul Suceava.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, judeţul Suceava şi la sediul titularului COMUNA PANACI, din comuna Panaci, judeţul Suceava, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00 - 13.00."


2023

Anexa nr. 18 - Date despre imobile SC 6 Panaci

Anexa nr. 18 - Date despre imobile SC 7 Panaci

 

2022 

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale din cadrul Primariei comunei Panaci, având în vedere prevederile art.33 alin.(1) din Legea- cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2022

 

2021

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 in teritoriu

 

 

Lista funcțiilor și a veniturilor salariale aferente din cadrul Primăriei comunei Panaci, având în vedere prevederile art.33 alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2021 

 

      SKM_C22721093010310.pdf               

                                                2020

Hotarari ale Comitetului local pentru Situatii de Urgenta

 1.  Hotarari ale Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 2. Hotararea nr.3 Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 3.Hotararea nr.4 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 4.Hotararea nr.5 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 5.Hotararea nr.6 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

 6.Hotararea nr.7 a Comitetului local pentru situatii de urgenta.pdf

2018

1.Achizitie publica'' Servicii promovare online prin insertie publicitara''

Caiet de sarcini  Servicii promovare online prininsertie publicitara .pdf  

2. Salarizare 2018

3.  Anunt publicat SEAP 

Read more: Anunturi si documente utile

LEGISLATIE

Legea administrației publice locale - NR 215/2001 - ACTUALIZATĂ

Noul Cod fiscal 2018

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi - ACTUALIZATĂ

Legea muntelui nr. 347/2004 - ACTUALIZATĂ

Legea 98/2016 privind achizițiile publice

 

Ghiduri şi legislaţie - Ministerul Justiţiei 

http://www.legestart.ro/ - Serviciul Lege Start permite accesul GRATUIT la baza de acte normative Indaco Lege, LegeStart permite vizualizarea tuturor textelor actelor normative din toate publicaţiile (fără M.O. partea I bis.) apărute după 1990 până în prezent. Textele actelor nu sunt afişate în forma consolidată/la zi. Nu sunt afişate versiunile traduse în alte limbi.

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame - Camera Deputaţilor - REPERTORIUL LEGISLATIV

http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm - Acces la legislaţia Uniunii Europene. EUR-Lex oferă acces direct gratuit la legislaţia Uniunii Europene. Sistemul permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi include, printre altele, tratatele, legislaţia, jurisprudenţa şi propunerile legislative. Oferă posibilităţi de căutare avansată.

http://www.dreptonline.ro/legislatie/start_legislatie.php - Drept OnLine va prezinta cateva reglementari juridice de interes general. 

Integrare Europeană

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 


PNDR 2014 - 2020